Trung tâm kế toán hà nội

BÀI MỚI

CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 1. Mục đích: Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các khoản phải thanh toán cho người lao động trong đơn vị như: tiền lương, tiền công các khoản […]

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 200

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 200 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày  15 tháng  7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)     GIỚI THIỆU CHUNG Cơ sở xây dựng Chuẩn mực này được xây dựng […]

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 100

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 100 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)   QUY ĐỊNH CHUNG Cơ sở xây dựng Chuẩn mực […]

kiểm toán là gì?

Kiểm toán là gì? kiểm toán là xác minh báo cáo tài chính của công ty để cung cấp một tài khoản thực sự của các hoạt động của công ty Bắt đầu và duy trì thông lệ kế toán vững chắc, chuyên nghiệp là điều cần thiết cho sự phát triển của một doanh […]

Hàm DDB function trong excel

Hàm DDB function trong excel Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn … Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của DDB chức năng trong Microsoft Excel. Sự miêu […]

Mô tả công việc Tuyển cố vấn (đại học)

Mô tả công việc Tuyển cố vấn (đại học) sự nghiệp giáo dục đại học tư vấn cung cấp thông tin và hướng dẫn về lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và các cơ hội giáo dục cho học sinh hiện tại trường đại học và trên đại học, và sinh viên tốt nghiệp gần […]

khấu hao chi phí trực tiếp hay gián tiếp?

khấu hao chi phí trực tiếp hay gián tiếp? Khấu hao có thể là một chi phí trực tiếp hoặc chi phí gián tiếp , hoặc nó có thể là cả trực tiếp và gián tiếp. Hãy chứng minh điều này với sự mất giá của một máy sử dụng trong Bộ 23 của một […]

lãi suất hiệu quả cho một trái phiếu là gì?

lãi suất hiệu quả cho một trái phiếu là gì? KẾ TOÁN VĨNH PHÚC  chia sẻ Lãi suất hiệu quả của một trái phiếu là lãi suất sẽ giảm giá thanh toán lãi suất trong tương lai của trái phiếu và giá trị đáo hạn theo giá bán hiện hành của trái phiếu (giá thị trường […]

Năng suất đến ngày đáo hạn là gì?

Năng suất đến ngày đáo hạn là gì?

Năng suất đến ngày đáo hạn là gì? HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI VĨNH PHÚC Năng suất đến ngày đáo hạn là tổng lợi nhuận mà sẽ tiết kiệm được một người mua một trái phiếu và giữ nó cho đến ngày đáo hạn của nó. Năng suất đến ngày đáo hạn cũng có thể […]

Nguyên tắc quan tâm trong kế toán

Nguyên tắc quan tâm trong kế toán Nguyên tắc hoạt động liên tục là giả định rằng một thực thể sẽ vẫn còn trong kinh doanh trong tương lai gần. Ngược lại, điều này có nghĩa là các thực thể sẽ không bị buộc phải ngừng hoạt động và thanh lý tài sản của mình […]

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |