Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG


CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

1. Mục đích: Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các khoản phải thanh toán cho người lao động trong đơn vị như: tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm thêm ngoài giờ; theo dõi các khoản thanh toán cho bên ngoài, cho các tổ chức khác như: thanh toán tiền thuê ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương,… và một số nội dung khác có liên quan đến lao động, tiền lương.

>> Xem thêm: Thông tư 133/2016

2. Nội dung: Thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương gồm có các biểu mẫu sau:

- Bảng chấm công Mẫu số 01a- LĐTL
- Bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số 01b- LĐTL
- Bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02- LĐTL
- Bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03- LĐTL
- Giấy đi đường Mẫu số 04- LĐTL
- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05- LĐTL
- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Mẫu số 06- LĐTL
- Bản thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số 07- LDTL
- Hợp đồng giao khoán Mẫu số 08- LĐTL
- Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09- LĐTL
- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Mẫu số 10- LĐTL
- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội Mẫu số 11 – LĐTL

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |
dang ki truc tuyen