Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Chức năng COUNTIF


Chức năng COUNTIF

Thay vì tự cách tính tần suất một giá trị hoặc số lượng nhất định sẽ xuất hiện, cho Excel làm việc cho bạn. Với chức năng COUNTIF, Excel có thể đếm số lần một từ hoặc số xuất hiện trong bất kỳ phạm vi của các tế bào.

Ví dụ, hãy nói rằng tôi muốn đếm số lần các từ “Gryffindor” xuất hiện trong bộ dữ liệu của tôi.

Công thức: = COUNTIF (phạm vi, tiêu chuẩn)

Công thức với các biến từ ví dụ của chúng tôi dưới đây : = COUNTIF (D: D, “Gryffindor”)

Trong công thức này, có một số yếu tố:

Phạm vi: Phạm vi mà chúng tôi muốn các công thức để trang trải. Trong trường hợp này, vì chúng tôi chỉ tập trung vào một cột, chúng tôi sử dụng “D: D” để chỉ ra rằng cột đầu tiên và cuối cùng là cả hai D. Nếu tôi đang tìm ở cột C và D, tôi sẽ sử dụng “C: D “.
Tiêu chí: Dù số hoặc đoạn văn bản bạn muốn Excel để đếm. Chỉ sử dụng dấu ngoặc kép nếu bạn muốn kết quả là văn bản thay vì một số. Trong ví dụ của chúng tôi, các tiêu chí là “Gryffindor.”

Đơn giản chỉ cần gõ vào công thức COUNTIF trong bất kỳ tế bào và nhấn “Enter” sẽ cho tôi bao nhiêu lần chữ “Gryffindor” xuất hiện trong các tập dữ liệu.

COUNTIF_GIF

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |
dang ki truc tuyen