Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Định nghĩa bán hàng là gì?


Định nghĩa bán hàng là gì?

Trong kế toán, bán hàng đề cập đến các nguồn thu khi một công ty bán hàng hóa, chi phí sản phẩm, hàng hóa, vv (Nếu một công ty bán một tài sản noncurrent của nó đã được sử dụng trong kinh doanh của mình, số tiền nhận được là không được ghi trong tài khoản bán hàng của mình. )

các khoản ghi lại tại thời điểm giao dịch bán hàng còn được gọi là tổng doanh thu vì có thể có bớt sau để trả về doanh thu, các khoản phụ cấp bán hàng và chiết khấu thanh toán sớm. (Doanh thu gộp trừ đi những bớt kết quả trong số lượng bán ròng .)

Theo các cơ sở dồn tích hoặc phương pháp dồn tích của kế toán , bán hàng về tín dụng được báo cáo là bán hàng (doanh thu) khi hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua. Thông thường điều này xảy ra trước khi người bán nhận được thanh toán từ người mua. Doanh số bán hàng về tín dụng được ghi lại với một thẻ ghi nợ để tài khoản phải thu và tín dụng để bán hàng.

>> Tham khảo : Khấu trừ thuế TNDN

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |