Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Ebook Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất


Ebook Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

e6a6c7a3818e4a843bf047ab4915576d

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng nộp thuế

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

Điều 5. Giảm thuế

Điều 6. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam

Điều 7. Kỳ tính thuế

Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế

Điều 9. Áp dụng điều ước quốc tế

 

CHƯƠNGII

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ

Mục 1

XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THU NHẬP TÍNH THUẾ

Điều 10. Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

Điều 11. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Điều 12. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn

Điều 13. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Điều 15. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng

Điều 16. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền

Điều 17. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại

Điều 18. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng

Điều 19. Giảm trừ gia cảnh

Điều 20. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo

Điều 21. Thu nhập tính thuế

Mục 2

BIỂU THUẾ

Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960 Trên 80

35

Điều 23. Biểu thuế toàn phần

Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu tư vốn

5

5

c) Thu nhập từ trúng thưởng

10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định t

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

CHƯƠNG III

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Điều 25. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh

Điều 26. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Điều 27. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Điều 28. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Điều 29. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Điều 30. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Điều 31. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng

Điều 32. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân không cư trú

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Điều 35. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

Các bạn tải ebook tại đây

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |