Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Hàm DDB function trong excel


Hàm DDB function trong excel

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn …
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của DDB chức năng trong Microsoft Excel.

Sự miêu tả

Trả về khấu hao của một tài sản trong một thời gian xác định bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc một số phương pháp khác mà bạn chỉ định.

cú pháp

DDB (chi phí, cứu hộ, cuộc sống, thời gian, [yếu tố])

Cú pháp DDB hàm có đối số sau:

Chi phí bắt buộc. Chi phí ban đầu của tài sản.

Salvage buộc. Các giá trị ở phần cuối của sự mất giá (đôi khi được gọi là giá trị trục vớt tài sản). Giá trị này có thể là 0.

Cuộc sống buộc. Số lượng thời gian qua mà tài sản đó đã được khấu hao (đôi khi được gọi là thời gian hữu dụng của tài sản).

Thời gian bắt buộc. Thời kỳ mà bạn muốn tính khấu hao. Thời gian phải sử dụng các đơn vị tương tự như cuộc sống.

Yếu tố bắt buộc. Tỷ lệ mà tại đó sự cân bằng giảm. Nếu yếu tố được bỏ qua, nó được giả định là 2 (hai giảm cân bằng phương pháp).

QUAN TRỌNG: Tất cả năm đối số phải là số dương.

Các chú thích

Các phương pháp số dư giảm dần kép tính khấu hao ở một tốc độ nhanh chóng. Khấu hao là cao nhất trong giai đoạn đầu tiên và giảm trong giai đoạn kế tiếp. DDB sử dụng công thức sau đây để tính khấu hao cho một khoảng thời gian:

Min ((chi phí – tổng khấu hao từ các kỳ trước) * (yếu tố / cuộc sống), (chi phí – cứu hộ – tổng khấu hao từ các kỳ trước))

Thay đổi yếu tố nếu bạn không muốn sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép.

Sử dụng chức năng VDB nếu bạn muốn chuyển sang phương pháp khấu hao đường thẳng trong khi khấu hao lớn hơn tính toán số dư giảm dần.

Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.

= DDB (A2, A3, A4 * 365,1)

khấu hao đầu tiên trong ngày, sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép. yếu tố mặc định là 2.

$ 1,32

= DDB (A2, A3, A4 * 12,1,2)

khấu hao của tháng đầu tiên.

$ 40,00

= DDB (A2, A3, A4,1,2)

năm đầu tiên của khấu hao.

$ 480,00

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |