Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

khấu hao chi phí trực tiếp hay gián tiếp?


khấu hao chi phí trực tiếp hay gián tiếp?

Khấu hao có thể là một chi phí trực tiếp hoặc chi phí gián tiếp , hoặc nó có thể là cả trực tiếp và gián tiếp. Hãy chứng minh điều này với sự mất giá của một máy sử dụng trong Bộ 23 của một nhà sản xuất cho hoc ke toan cap toc o vinh phuc

Khấu hao trên máy tính mà là một chi phí trực tiếp cho Cục 23 . Nó là trực tiếp bởi vì nó có thể truy nguyên Cục 23 mà không có bất kỳ phân bổ. Sự giảm giá của máy này cùng sẽ là một chi phí gián tiếp của các sản phẩm được sản xuất với máy đó. Nó là gián tiếp vì khấu hao được phân bổ cho các sản phẩm.

Có lẽ máy tại Cục 23 đã khấu hao 50.000 $ mỗi năm (chi phí của máy $ 500.000 chia cho 10 năm của cuộc sống hữu ích). 50.000 $ khấu hao hàng năm sau đó được phân công hoặc phân bổ cho các sản phẩm dựa trên số giờ mà các sản phẩm sử dụng máy. Ví dụ, nếu sản xuất dự kiến 20.000 giờ máy sử dụng trong năm nay, sau đó nó gán hoặc phân bổ $ 2.50 ($ 50.000 / 20.000) mỗi giờ máy cho từng sản phẩm sử dụng máy trên lớp học kế toán tại hải dương

Nếu sản phẩm # 189 đòi hỏi một giờ thời gian của máy tính này, sản phẩm # 189 sẽ có 2,50 $ như là một phần của chi phí gián tiếp của nó. Chi phí sản xuất trực tiếp cũng được gọi là sản xuất trên cao , nhà máy trên không, hay gánh nặng.

Tất cả sẽ được đào tạo kế toán thực tế hướng dẫn cho bạn

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |