Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Khóa học kế toán xây dựng tại Hà Nội


Khóa học kế toán xây dựng tại Hà Nội

Khóa học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản của Trung tâm Kế toán hà nội giúp học viên thực hiện công việc kế toán trong các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản đúng theo các quy định về kế toán xây dựng và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Khóa học kế toán xây dựng thực hành trên phần mềm misa

Đồng thời khóa học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản cũng cung cấp kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ… cho những nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản trong việc quản lý tài chính của hoạt động quản lý, đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Cung cấp cho các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản phương pháp đọc và phân tích các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản cũng là một trong những mục tiêu hướng đến của khóa học.

Nội dung khóa học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản:

Chuyên đề 

 

Nội dung khóa học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản

Ghi chú

Phần 1   NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 1 buổi
– Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản đến hạch toán kế toán.- Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp xây dựng xây lắp
Phần 2 Nghiệp vụ hạch toán kế toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản/ Khóa học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản
Kế toán vật liệu xây dựng và công cụ dụng cụ lao động – Những vấn đề chung về vật liệu xây dựng và công cụ dụng cụ lao động trong công tác kế toán.- Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.- Kế toán chi tiết nguyên vật liệu  và công cụ, dụng cụ 1  – 2 buổi
Kế toán tiền lương và các khoản theo lương – Khái niệm tiền lương và các loại tiền lương.- Kế toán chi tiết về tiền lương và các khoản theo lương.- Kế toán tổng hợp về tiền lương và các khoản theo lương. 1 buổi
Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây lắp – Khái niệm, phân loại tài sản cố định.- Nguyên giá tài sản cố định.- Hạch toán tài sản cố định.- Hạch toán khấu hao tài sản cố định 1 buổi
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong xây lắp – Khái niệm, phân loại, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.- Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính  giá thành sản phẩm.- Kế toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp: nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang… 2 – 3 buổi
Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp xây lắp – Khái niệm thành phẩm, hàng hóa trong kế toán DN xây lắp.- Kế toán chi tiết thành phẩm, hàng hóa.- Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 2 buổi
Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp – Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.- Kế toán và phân loại hoạt động tài chính: Đầu tư vào thị trường chứng khoán- Đầu tư liên doanh, liên kết, các khoản kinh doanh về vốn khác như: cho vay, đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê tài chính.- Kế toán thu nhập và chi phí khác-          Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ.- Kế toán phân phối lợi nhuận trong hoạt động xây lắp. 2 buổi
Phần 3 Các loại báo cáo tài chính kế toán trong hoạt động xây lắp/ Khóa học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản
1 buổi
–  Các mẫu báo cáo: BCTC, Báo cáo quản trị, báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết.-  Cách lập báo cáo.-  Ý nghĩa của từng loại báo cáo.-  Thời gian, địa địa điểm cần nộp báo cáo
Phần 4 Kế toán ở đơn vị chủ đầu tư 2 buổi
Khái niệm chung – Đơn vị áp dụng.- Chế độ kế toán áp dụng.- Nhiệm vụ kế toán ở đơn vị chủ đầu tư.- Yêu cầu công tác kế toán ở đơn vị chủ đầu tư
Nội dung công tác kế toán ở đơn vị chủ đầu tư – Kế toán nguồn vốn chủ đầu tư- Kế toán sử dụng vốn đầu tư.- Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn đầu tư:
Các vấn đề khác – Kiểm kê tài sản.- Kiểm tra kế toán.- Lưu trữ tài liệu kế toán

Đối tượng học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản:

  • Kế toán trưởng, kế toán viên các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, xây dựng bất động sản.
  • Các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản và các cá nhân khác có nhu cầu

Thời gian khóa học kế toán xây dựng, kế toán ngành bất động sản:

  • 15- 18 buổi.

CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI

Gặp Mr Hải Hotline : 0982 686 028

Cơ Sở 1 : Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội

Cơ sở 2 : Sô 173 Xuân Thủy– Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ Sở 3 :Tòa Nhà p3 Khu Đô Thị Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội

Cơ Sở 4 :Số 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |