Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

kiểm toán là gì?


Kiểm toán là gì?

kiểm toán là xác minh báo cáo tài chính của công ty để cung cấp một tài khoản thực sự của các hoạt động của công ty

Bắt đầu và duy trì thông lệ kế toán vững chắc, chuyên nghiệp là điều cần thiết cho sự phát triển của một doanh nghiệp. Hãy chắc chắn rằng bạn là theo thứ tự .
Việc kiểm toán bao gồm việc đánh giá tất cả các tài liệu tài chính, báo cáo, và các hoạt động mà một công ty đã tham gia trong năm tài chính vừa qua hoặc thời gian.
Mục đích là để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được hạch toán, thu nhập và chi phí được hòa giải với các tài khoản ngân hàng cần thiết, và rằng tất cả các đề tài chính đang được xử lý một cách chính xác.
Không phải mọi công ty thuộc quyền kiểm toán. Nếu doanh thu của bạn cùng với tổng của các tài sản dưới mức kiểm toán theo luật định, bạn có thể cũng không yêu cầu một cuộc kiểm toán ở tất cả trừ khi bạn đã nêu trong bài viết của công ty bạn của Hiệp hội mà bạn yêu cầu một hoặc khi có yêu cầu của các cổ đông của mình.

Nếu bạn gặp bất kỳ các tiêu chí sau đây trong vòng một năm tài chính công ty của bạn sẽ yêu cầu kiểm toán:
doanh thu của công ty bạn là trên 6,5 triệu £, đó là giới hạn theo luật định tài sản tổng của công ty của bạn trên mức giới hạn công ty nhỏ của £ 3.26m

Công ty của bạn là một doanh nghiệp quy định, tức là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính, luật sư hoặc tổ chức từ thiện
cổ đông của bạn yêu cầu kiểm toán Ngân hàng của bạn hoặc một người cho vay lớn làm cho một yêu cầu

chuẩn bị thời gian và kiểm toán
Nếu công ty của bạn là do cho một cuộc kiểm toán, nó có thể xảy ra trong suốt năm tài chính mà công ty kiểm toán muốn thực hiện công việc kiểm toán, hoặc ngay sau khi bạn kết thúc năm .
Trong mọi trường hợp, nó luôn luôn là tốt nhất để chuẩn bị càng nhiều càng tốt bằng cách đảm bảo rằng tài khoản của bạn được hòa giải, đặc biệt là các tài khoản ngân hàng của bạn và bảng cân đối.
Việc kiểm toán đòi hỏi một chi phí bổ sung cho công ty của bạn, vì vậy bạn cũng có thể cần phải thực hiện một số quy định đối với lệ phí của kiểm toán viên. Điều này thường được thực hiện trong các năm đó kiểm toán xảy ra và bạn nên đưa ra một dấu hiệu cho thấy các chi phí trước nếu nó chưa được thống nhất.

>> Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ BHXH
Nội vs bên ngoài
các công ty lớn hơn có thể giữ lại một kế toán để thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ. Điều này có nghĩa rằng các công ty sử dụng một người nào đó để thực hiện một cuộc kiểm toán từ bên trong, chứ không phải trải qua một cuộc kiểm toán được thực hiện bởi một cá nhân hay công ty bên ngoài của tổ chức.
các công ty nhỏ hơn đang là mục tiêu kiểm toán thường sẽ được kiểm toán bởi một công ty bên ngoài với các kế toán chuyên ngành và các phát hiện sẽ được cung cấp.

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn chốt BHXH

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |