Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

lãi suất hiệu quả cho một trái phiếu là gì?


lãi suất hiệu quả cho một trái phiếu là gì?

KẾ TOÁN VĨNH PHÚC  chia sẻ Lãi suất hiệu quả của một trái phiếu là lãi suất sẽ giảm giá thanh toán lãi suất trong tương lai của trái phiếu và giá trị đáo hạn theo giá bán hiện hành của trái phiếu (giá thị trường hiện tại hoặc giá trị hiện tại).

Các lãi suất hiệu quả là một nhà đầu tư trái phiếu của năng suất đến ngày đáo hạn . Nó cũng được gọi là lãi suất thị trường. Lãi suất có hiệu quả có thể sẽ khác với tỷ lệ nêu ra hoặc hợp đồng xuất hiện trên khuôn mặt của trái phiếu .

Các nghiệp vụ kế toán đòi hỏi một lượng đáng kể của giá trái phiếu hoặc phụ trội được phân bổ bằng lãi suất hiệu quả. Theo phương pháp này, lãi suất hiệu quả (tại thời điểm trái phiếu được phát hành) được nhân lần giá trị ghi sổ của trái phiếu.

KE TOAN HAI DUONG CHO Kết quả là số tiền của chi phí lãi vay cho mỗi kỳ báo cáo. Sự khác biệt giữa chi phí và lợi ích thực tế chi trả sẽ được số tiền chiết khấu hoặc phụ trội đang được phân bổ trong kỳ báo cáo. Các phương pháp lãi suất hiệu quả đảm bảo rằng các chi phí lãi vay trên báo cáo thu nhập sẽ có liên quan trực tiếp đến số lượng trái phiếu trên bảng cân đối .

 

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |