Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Năng suất đến ngày đáo hạn là gì?


Năng suất đến ngày đáo hạn là gì?

HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI VĨNH PHÚC Năng suất đến ngày đáo hạn là tổng lợi nhuận mà sẽ tiết kiệm được một người mua một trái phiếu và giữ nó cho đến ngày đáo hạn của nó. Năng suất đến ngày đáo hạn cũng có thể được gọi là năng suất , tỷ lệ hoàn vốn nội bộ , hoặc lãi suất thị trường tại thời điểm đó, trái phiếu đã được mua bởi các nhà đầu tư .

Năng suất đến ngày đáo hạn được thể hiện như là một tỷ lệ phần trăm hàng năm. Để minh họa, chúng ta hãy giả định rằng một trái phiếu 5% $ 100,000 sẽ đáo hạn trong 5 năm và sẽ trả lãi mỗi ngày 1 tháng 6 và tháng 1. Do đó trái phiếu sẽ phải trả lãi suất là $ 2,500 mỗi sáu tháng đến khi đáo hạn.

Nếu lãi suất thị trường hiện tại cho loại trái phiếu là 6%, giá trị thị trường hiện hành của trái phiếu sẽ được ít hơn $ 100,000. Giá trị thị trường của một trái phiếu 5% trong một thị trường trái phiếu 6% sẽ được khoảng $ 95,735. Đây là giá trị hiện tại của $ 2.500 suất mà sẽ được nhận mỗi sáu tháng trong 5 năm cộng với giá trị hiện tại của $ 100,000 sẽ được nhận vào cuối 5 năm. (Tất cả các khoản tiền mặt được chiết khấu bằng lãi suất thị trường.

Tuy nhiên, tỷ giá thị trường hàng năm 6% sẽ được trình bày lại là 3% mỗi kỳ nửa năm và 5 năm sẽ được trình bày lại là 10 tiết semiannnual.) Năng suất của chủ đầu tư để trưởng thành sẽ là tỷ giá thị trường 6% (mặc dù mức thu nêu của trái phiếu là 5%) bao gồm hai thành phần sau đây:

HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI HẢI DƯƠNG các sản lượng hiện tại của hơn 5,2% do các nhà đầu tư được nhận tiền mặt $ 2,500 mỗi sáu tháng ($ 5,000 cho mỗi năm) tính trên số vốn đầu tư chỉ 95.735 $. mức tăng $ 4265 vì các nhà đầu tư mua trái phiếu cho 95.735 $ nhưng sẽ nhận được tiền mặt là $ 100,000 vào ngày đáo hạn.

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |