hướng dẫn làm báo cáo thực tập miễn phí

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 711


Nguyên tắc hạch toán tài khoản 711

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm:

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;

- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ;

- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (Nếu có);

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

Bài viết liên quan:

kế toán hà nội | công ty kế toán hà nội | công ty kế toán hà nội | kế toán hà nội | địa chỉ học kế toán tại thanh xuân | địa chỉ học kế toán tại cầu giấy|dịch vụ làm báo cáo thuế | trung tâm đào tạo kế toán long biên |tim ban bon phuong | ho tro facebook | gia su tphcm | gia sư | phần mềm kế toán | thiết kế web chuyên nghiệp | thiết kế web
dang ki truc tuyen