Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Nguyên tắc quan tâm trong kế toán


Nguyên tắc quan tâm trong kế toán

Nguyên tắc hoạt động liên tục là giả định rằng một thực thể sẽ vẫn còn trong kinh doanh trong tương lai gần. Ngược lại, điều này có nghĩa là các thực thể sẽ không bị buộc phải ngừng hoạt động và thanh lý tài sản của mình trong tương lai gần với những gì có thể là giá lửa bán rất thấp. Bằng cách làm cho giả thuyết này, các kế toán viên được chứng minh trong trì hoãn việc công nhận các khoản chi phí nhất định cho đến khi một thời gian sau đó, khi các thực thể có lẽ vẫn sẽ được trong kinh doanh và sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả nhất có thể.

Một thực thể được giả định là một hoạt động liên tục trong trường hợp không có thông tin quan trọng cho các trái. Một ví dụ về thông tin trái ngược như vậy là không có khả năng của một thực thể để đáp ứng các nghĩa vụ của mình khi đến hạn mà không cần bán tài sản hoặc tái cơ cấu nợ đáng kể. Nếu như không phải là trường hợp, một thực thể cơ bản sẽ mua tài sản với ý định đóng cửa hoạt động và bán lại tài sản cho một bên khác.

Nếu kế toán tin rằng một thực thể có thể không còn là một hoạt động liên tục, sau đó điều này sẽ trả về các vấn đề liệu các tài sản của mình đang bị suy giảm, có thể gọi cho ghi xuống của giá trị ghi sổ của họ với giá trị thanh lý của họ. Như vậy, giá trị của một tổ chức được giả định là một mối quan tâm sẽ là cao hơn so với giá trị của nó chia tay, vì người quan tâm tới khả năng có thể tiếp tục kiếm được lợi nhuận.

Các khái niệm liên tục không được định nghĩa rõ ràng bất cứ nơi nào trong nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, và do đó là đối tượng của một số lượng đáng kể trong việc giải thích về việc khi một thực thể nên báo cáo nó. Tuy nhiên, chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận chung (GaAs) làm hướng dẫn kiểm toán liên quan đến việc xem xét khả năng của một thực thể để tiếp tục là một mối quan tâm đi.

Các kiểm toán viên đánh giá khả năng của một thực thể để tiếp tục là một hoạt động liên tục trong một thời gian không lớn hơn một năm sau ngày lập báo cáo tài chính được kiểm toán. Các kiểm toán viên xem xét (trong số các vấn đề khác) các mục sau đây trong việc quyết định nếu có một nghi ngờ đáng kể về khả năng của một thực thể để tiếp tục là một hoạt động liên tục :

xu hướng tiêu cực trong các kết quả hoạt động, chẳng hạn như một loạt các lỗ
mặc định cho vay của công ty
Từ chối tín dụng thương mại cho công ty bởi các nhà cung cấp của nó
cam kết lâu dài không kinh tế mà công ty đang phải chịu
thủ tục pháp lý chống lại công ty
Nếu có một vấn đề, ​​các công ty kiểm toán phải hội đủ điều kiện của các báo cáo kiểm toán với một tuyên bố về vấn đề này.

Nó có thể cho một công ty để giảm thiểu điểm của kiểm toán viên về tình trạng hoạt động liên tục của mình bằng việc có một bên thứ ba bảo lãnh các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc đồng ý cung cấp kinh phí bổ sung khi cần thiết. Bằng cách làm như vậy, kiểm toán viên được đảm bảo hợp lý rằng các doanh nghiệp sẽ vẫn chức năng trong thời gian một năm theo quy định của GaAs.

Điều khoản tương tự

Nguyên tắc hoạt động liên tục cũng được biết đến như là khái niệm liên tục .

>> Mời bạn tham khảo: Khoá học kế toán tổng hợp

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |