BÀI MỚI

Định nghĩa bán hàng là gì?

Định nghĩa bán hàng là gì? Trong kế toán, bán hàng đề cập đến các nguồn thu khi một công ty bán hàng hóa, chi phí sản phẩm, hàng hóa, vv (Nếu một công ty bán một tài sản noncurrent của nó đã được sử dụng trong kinh doanh của mình, số tiền nhận được […]

Tại sao sản xuất chi phí phân bổ cho sản phẩm?

Tại sao sản xuất chi phí phân bổ cho sản phẩm? KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ Chi phí sản xuất , mà còn được gọi là sản xuất chung, gánh nặng và chi phí sản xuất gián tiếp, cần phải được phân bổ cho sản phẩm vì những lý do sau đây: – Một […]

Thủ tục đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế

Thủ tục đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế

Thủ tục đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử 1. Trường hợp người nộp thuế ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, người nộp thuế thực hiện truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để khai báo (theo mẫu […]

Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế

Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế

Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử 1. Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử(theo mẫu số 01/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này), ký […]

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử DỊCH VỤ LÀM BCTC TẠI HÀ ĐÔNG chia sẻ với các bạn đọc thời gian nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử và nộp thuế điện tử như thế nào và trong bao lâu. 1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong […]

Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử

Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử

Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử Sau đây KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra 3 đều cần nhớ khi sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch đện tử. 1. Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ quan thuế phải sử […]

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế KE TOAN HA NOI chia sẻ một số nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau: 1. Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, […]

Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế

Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế Mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế được xác định trên cơ sở hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ T-VAN. 1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch […]

Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì

Cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì

    Khi Cá nhân cho thuê nhà cần nộp những thuế gì? Thủ tục hồ sơ ra sao để có thể mua được hóa đơn do cơ quan bán cấp cho bên thuê nhà. 1. Trường hợp cá nhân có nhà cho thuê mà tiền cho thuê nhà hàng năm trên 100 triệu trở […]

Quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2015

Quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2015

Quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 Căn cứ theo điều luật Luật làm việc số 38/2013/QH13, áp dụng kể từ ngày 01/01/2015, quy định rõ ràng và bắt buộc đối tượng, thủ tục, mức đóng và cả chế độ được hưởng của từng đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. […]

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |