Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2015


Quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2015

Căn cứ theo điều luật Luật làm việc số 38/2013/QH13, áp dụng kể từ ngày 01/01/2015, quy định rõ ràng và bắt buộc đối tượng, thủ tục, mức đóng và cả chế độ được hưởng của từng đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chi tiết được thể hiện như sau:

1. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp:

– Doanh Nghiệp phải hàng tháng đóng tiền BHTN cho NLĐ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

– Mức đóng là 2% tổng tiền lương hàng tháng. Trong đó DN đóng 1% và NLĐ đóng 1%.

– Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng chình là mức tiền lương được căn cứ để đóng BHXH. (Tối đa không quá 20 lần tiền lương tối thiểu vùng)

2. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

– Người lao động (NLĐ) ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

– NLĐ ký hợp đồng làm việc theo vụ việc hoặc thời gian nhất định từ 03 tháng trở lên.

– Nếu NLĐ làm việc với nhiều công ty, nhiều tổ chức thì cơ quan đầu tiên và NLĐ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. (BHTN)

– Đối với NLĐ đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, tổng kết lại:

– Không còn áp dụng quy định: Doanh Nghiệp trên 10 nhân viên thì mới phải đóng BHTN.

– Đối tượng bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là khi NLĐ ký kết hợp đồng làm việc với Doanh Nghiệp thời gian trên 3 tháng. Khi đó, trong thời hạn là 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng lao động, DN có trách nhiệm tiến hành đóng tiền BHTN cho nhân viên tại cơ quan BHXH đã đăng ký.

3. Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì NLĐ phải tự nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

– NLĐ đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Về việc chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp sau đây:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các hợp đồng lao động không xác định thời hạn.)

– Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các hợp đồng lao động có thời gian từ 3 đến dưới 12 tháng)

c. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

d. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

– Tổ chức BHXH thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (Tối đa không quá 5 lần mức tối thiểu vùng)

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |