Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

Tại sao sản xuất chi phí phân bổ cho sản phẩm?


Tại sao sản xuất chi phí phân bổ cho sản phẩm?

KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ Chi phí sản xuất , mà còn được gọi là sản xuất chung, gánh nặng và chi phí sản xuất gián tiếp, cần phải được phân bổ cho sản phẩm vì những lý do sau đây:

– Một số hàng hóa sản xuất không tiêu thụ được trong cùng kỳ, trong đó họ đã được sản xuất.

– Các hàng hoá không bán được thì phải báo cáo với chi phí của họ trong kho tài sản quyền của công ty.
– Nguyên tắc kế toán đòi hỏi chi phí hàng tồn kho của mỗi sản phẩm bao gồm cả chi phí sản xuất trực tiếp và gián tiếp.

– Chi phí gián tiếp bằng cách định nghĩa có nghĩa là họ không thể theo dõi trực tiếp đến sản phẩm và sẽ yêu cầu một khoản phân bổ.

– Một số công ty định giá bán sản phẩm của mình dựa trên chi phí của họ. Về lâu dài, giá bán của sản phẩm phải đủ lớn để trang trải tất cả các của một công ty chi phí sản xuất (bao gồm cả chi phí sản xuất gián tiếp) cộng với các công ty bán hàng, chi phí quản lý chung và lợi nhuận cho chủ sở hữu của công ty.

-Nếu một công ty không bao giờ có hàng tồn kho (vì mỗi giai đoạn nó bán tất cả các sản xuất của nó) phân bổ sản xuất trên không có thể tránh được. Lý do là tất cả các chi phí sản xuất sẽ được báo cáo là giá vốn hàng bán . Tuy nhiên, công ty vẫn có thể chọn để phân bổ chi phí sản xuất cho các quyết định giá nội bộ hoặc để thực hiện theo một hợp đồng chính phủ.

>> Tham khảo thêm: Chi phí khấu trừ tính thuế TNDN

CHúc bạn thành công !

Bài viết liên quan:

cong ty dich vu ke toan ha noi || học kế toán ở đâu tốt || học chứng chỉ kế toán tổng hợp |học kế toán tại tphcm|| dịch vụ làm báo cáo tài chính| coong ty ke toan ha noi | địa chỉ học kế toán |học kế toán thực hành tại tphcm|trung tâm kế toán ở cầu giấy |trung tâm kế toán ở long biên |trung tâm dạy kế toán ở cầu giấy |trung tâm đào tạo kế toán ở cầu giấy || dich vu lam bao cao tai chinh | đào tạo kế toán |