in

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay

Yoga là một phương pháp hữu ích có thể giúp ngăn ngừa rụng tóc nhờ khả năng giảm căng thẳng và cải thiện lưu thông máu.

Nhiều người phải đối mặt với tình trạng rụng tóc quá nhiều do căng thẳng, tình trạng thể chất hoặc lối sống không lành mạnh.

Ngoài việc bổ sung các thực phẩm kích thích tóc và sử dụng các loại dầu gội kích thích tóc chuyên dụng, hãy thử một vài tư thế yoga đơn giản giúp ngăn ngừa rụng tóc dưới đây.

1. Tư thế lạc đà

Tư thế lạc đà là một trong những tư thế giúp cải thiện lưu thông máu ở da đầu, từ đó ngăn ngừa rụng tóc.

 • Quỳ trên tấm thảm. Đặt tay ở cột sống.
 • Đẩy hông của bạn về phía trước với xương bả vai của bạn với nhau.
 • Cúi người về phía sau và đặt tay lên mắt cá chân. Giữ tư thế trong 5 nhịp thở.
 • Để giải phóng tư thế, hít vào và trở lại vị trí ban đầu trên đầu gối

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 1Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 2

2. Tư thế chó úp mặt

Nhờ tư thế lộn ngược, động tác này sẽ hướng lưu lượng máu đến da đầu của bạn.

 • Bắt đầu với tư thế đặt tay và chân trên thảm với hai tay rộng bằng hông.
 • Nhón chân và nâng hông lên, dồn toàn bộ trọng lượng lên bàn chân.
 • Cố gắng thả lỏng gót chân trên thảm và đảm bảo cơ thể bạn tạo thành chữ “V” lộn ngược.
 • Giữ tư thế trong 1 đến 3 phút.
 • Để thư giãn, từ từ rút ngón chân ra và trở về vị trí ban đầu
.u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 , .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .postImageUrl , .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 , .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781:hover , .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781:visited , .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781:active { border:0!important; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781:active , .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781 .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u35a0914b01eb0fadc2ea2eef614d9781:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Ruby Bhogal: Wiki, Bio, Age, Career, Boyfriend, Family, Net Worth

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 3Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 4

3. Tư thế đầu gối chạm ngực

 • Bắt đầu động tác này nằm ngửa trên thảm. Cong đầu gối và đưa chân lên ngang ngực.
 • Thoải mái ôm lấy ống chân. Khi bạn thở ra, đưa đầu gối của bạn đến gần ngực hơn. Khi bạn hít vào, hãy thả tay cầm ra.
 • Sau đó cố định tay cầm và giữ nguyên tư thế trong khoảng 12 nhịp thở. Hít thở tự nhiên.
 • Để nới lỏng tư thế, hãy từ từ duỗi thẳng chân.

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 5Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 6

4. Tư thế ngồi gập người về phía trước

Đây là tư thế Yoga Asana giúp cải thiện việc cung cấp oxy cho chân tóc.

 • Ngồi trên thảm với hai chân thẳng.
 • Duỗi thẳng lưng và duỗi thẳng cánh tay lên trên đồng thời hít vào.
 • Thở ra và uốn cong về phía trước bằng hông của bạn. Cong bàn chân của bạn và giữ ngón chân, bàn chân hoặc mắt cá chân bằng tay.
 • Giữ tư thế này trong 5 đến 20 nhịp thở.
 • Để giải phóng tư thế, thở ra và ngồi thẳng.

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 7Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 85. Đứng trên vai

 • Bắt đầu đứng vai kề vai trên tấm thảm.
 • Khi bạn hít vào, đưa chân lên sao cho ngón chân hướng lên trần nhà.
 • Dùng vai và lưng để đỡ cơ thể. Hãy chắc chắn rằng cột sống và chân của bạn tạo thành một đường thẳng.
 • Giữ tư thế trong 30 giây đến 1 phút. Để thư giãn, hãy từ từ uốn cong đầu gối và hạ chân xuống.
.ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 , .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .postImageUrl , .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 , .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8:hover , .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8:visited , .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8:active { border:0!important; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8:active , .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8 .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ub7a2f3d3855009d5d7641a355996d7a8:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Sabato De Sarno(Gucci Creative Director): Wiki, Bio, Age, Boyfriend

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 9Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 106. Tư thế ngón chân cái

Một tư thế lộn ngược khác giúp đưa máu đến da đầu và kéo giãn cơ thể.

 • Đứng trên thảm, hai chân rộng bằng vai. Giữ chân và lưng thẳng.
 • Từ từ nghiêng người về phía trước và cố gắng chạm vào trán và đầu gối của bạn.
 • Cố gắng nắm lấy ngón chân của bạn. Nếu không thể, hãy đặt lòng bàn tay lên tấm thảm cạnh chân bạn.
 • Giữ tư thế trong 1 phút. Để giải phóng tư thế, từ từ quay trở lại vị trí bắt đầu.

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 11Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 127. Tư thế xác chết

Tư thế này là tư thế cuối cùng của mỗi bài tập yoga vì nó nhằm mục đích mang lại cảm giác thư giãn hoàn toàn.

 • Bắt đầu nằm ngửa trên thảm. Giữ hai chân rộng bằng hông và hai tay ở hai bên cơ thể, lòng bàn tay hướng lên.
 • Thư giãn cơ thể của bạn. Hít thở tự nhiên và cố gắng phớt lờ những suy nghĩ trong đầu. Giữ tư thế trong 5 đến 15 phút.
 • Để thả lỏng, đưa đầu gối về phía ngực và lăn sang một bên, đặt cánh tay dưới đầu.
 • Giữ tư thế này trong vài nhịp thở. Dùng tay nâng cơ thể lên tư thế ngồi.

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 13Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay 14

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay – Tekmonk Bio, Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay – KOLNetworth, Bật mí 7 tư thế Yoga giúp ngăn ngừa rụng tóc bạn nên áp dụng ngay – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Top 70+ Best Straight Edge Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

Xem Phim Câu Lạc Bộ Báo Thù (Trọn Bộ 12/12 Tập Full HD)