in

Lịch âm 28/8 – Âm lịch hôm nay ngày 28/8/2023 nhanh và chính xác

Xem lịch âm hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2023 – Thứ ba nhanh và chính xác. Để biết ngày âm chính xác nhất, hãy theo dõi thông tin lịch âm chi tiết tại đây.

Thông tin chung về hôm nay âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2023

Lịch: Ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Âm lịch: Ngày 13 tháng 7 năm 2023.

Mục tiêu cho ngày: Hổ đen trắng.

Xét về mặt can chi thì hôm nay là ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Thân, năm Mão, thuộc thời tiết Tam khí.

Ngày Đất Nhật (Tiêu Cát) – Ngày Ngọ – Dương Hoa sinh ra Dương Thọ: Đó là ngày cát vừa (cát nhỏ), là ngày thổ chi sinh thiên. Trong ngày này, mọi người dễ đoàn kết, công việc ít trở ngại, khả năng thành công cao nên việc gì cũng có thể làm được.

Lịch âm 28/8 – Âm lịch hôm nay ngày 28/8/2023 nhanh và chính xác 1Lịch âm 28/8 – Âm lịch hôm nay ngày 28/8/2023 nhanh và chính xác 2

Xem hôm nay âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2023

.u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 , .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .postImageUrl , .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 , .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763:hover , .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763:visited , .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763:active { border:0!important; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763:active , .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763 .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4bca603cd3c574cba4083bd525ebb763:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Robin Yawn Wiki, Age, Bio, Husband, Family, Height, Career, Net Worth

Những điều nên và không nên vào ngày 28 tháng 8 năm 2023

Phải làm gì: Cầu tài, khai trương, mở quán, quán xá, kiện tụng, tranh chấp, tế lễ, chữa bệnh, an táng, an táng.

Những gì không làm: Xây dựng, Động thổ, Trần, Lợp, Sửa nhà, Chuyển về Nhà Mới, Đám cưới, Khởi hành.

Tuổi phù hợp và xung đột với ngày 28 tháng 8 năm 2023

Tuổi cho đến nay: Dần dần, Tuất.

Tuổi khắc ngày: Bình Tý, Giáp Tý.

Giờ xuất hành – Lý Thông Phong: Xem thời điểm tốt xuất hành hôm nay Âm lịch 28/8/2023

  • Giờ hoàng đạo: Nhậm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Cảnh Thần (15h-17h), Tân Dầu (17h-19h).
  • Giờ đen tối: Giáp Đan (3h-5h), Bình Thìn (7h-9h), Đình Tý (9h-11h), Kỳ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quy Hội (21h-23h).

Từ 11 giờ sáng đến 13 giờ chiều (Thứ Hai) và từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều (Điển hình): Mọi công việc đều tốt, để cầu tài lộc thì nên đi về hướng Tây Nam. Nhà cửa an toàn, người ra đi khỏe mạnh bình yên.

Từ 13h-15h (Mũi) và từ 01-03h (Tuổi Sửu): Tin vui sắp đến, cầu tài, nam tiến. Đi làm, gặp được đối tác là điều rất may mắn. Việc chăn nuôi và trồng trọt đều thuận lợi, người dân sẽ quay lại với tin tức.

Từ 15:00 đến 17:00 (San) và từ 03:00 đến 05:00 (Dần dần): Âm mưu khó thành, tài lộc mờ mịt, kiện tụng nên xin hoãn lại. Nếu bạn đi về phía nam, bạn sẽ tìm thấy nó nhanh chóng nếu bạn chưa nghe nói về nó. Nên tránh cãi vã, tranh cãi, mồm mép tầm thường. Làm gì cũng phải cẩn thận và chắc chắn.

.u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d , .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .postImageUrl , .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d , .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d:hover , .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d:visited , .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d:active { border:0!important; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d:active , .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4028f888ce757e5e9450fa8edfc7449d:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Paulina Porizkova: Wiki, Bio, Age, Height, Husband, Children, Net Worth

Từ 17h-19h (Tuổi Dậu) và từ 05h-07h (Mặt Trăng): Hay cãi vã, cãi vã, gây đói và cần cảnh giác. Nên giữ mồm giữ miệng để tránh gây gổ, cãi vã.

Từ 19h-21h (Tuất) và từ 07h-09h (Mỏng): Đây là thời điểm rất tốt lành, đi làm thường gặp nhiều may mắn. Mở cửa, buôn bán, kinh doanh sẽ có lãi. Phụ nữ có tin vui, sắp được về nhà. Mọi công việc đều hòa thuận, có bệnh thì khỏi, gia đình khỏe mạnh.

Từ 21h-23h (Hợi) và từ 09h-11h (Hổ): Cầu tài lộc thường không có lợi, hoặc trái với ý muốn của mình, ra đi hoặc gặp rắc rối.

Khởi hành hôm nay âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2023

Ngày khởi hành:

Dương Phong: Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài lộc như ý muốn, gặp được quý nhân giúp đỡ.

Hướng khởi hành:

Khởi hành từ phía Bắc đón Thần Tài và khởi hành từ hướng Đông Nam đón Thần Hy.

Thông tin trên chỉ để tham khảo.

Tony Nguyễn (Tổng hợp)

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Lịch âm 28/8 – Âm lịch hôm nay ngày 28/8/2023 nhanh và chính xác – Tekmonk Bio, Lịch âm 28/8 – Âm lịch hôm nay ngày 28/8/2023 nhanh và chính xác – KOLNetworth, Lịch âm 28/8 – Âm lịch hôm nay ngày 28/8/2023 nhanh và chính xác – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

What does ‘Send you a snapshot’ on Snapchat mean?

Xem Phim Thiên Duyên Tiền Định Trọn Bộ Tập 1,2,3,4,5 (Full Thuyết minh 2023)