in

Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/09/2023 tại Quảng Bình

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Quảng Bình ngày 13/9/2023 từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/09/2023 tại Quảng Bình 1Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/09/2023 tại Quảng Bình 2Lịch cúp điện hôm nay 13/09/2023 tại Quảng Bình

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực trên địa bàn Quảng Bình ngày 13/9/2023 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cắt điện huyện Quảng Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

06:30 sáng – 11:30 sáng

Hòa Bình 1 DL Quảng Trạch Công ty Xây dựng LĐ 1 (Đầu tư xây dựng 2023): Chèn 01 cột tại VT 12A (thủ công)

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

06:30 sáng – 11:30 sáng

Di Lộc 3 DL Quảng Trạch Công ty Xây dựng LĐ 1 (Đầu tư xây dựng 2023): Chèn 01 cột tại VT 12A (thủ công)

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

06:30 sáng – 11:30 sáng

phước lành DL Quảng Trạch Công ty Xây dựng LĐ 1 (Đầu tư xây dựng 2023): Chèn 01 cột tại VT 12A (thủ công)

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

06:30 sáng – 11:30 sáng

Di Lộc 5 DL Quảng Trạch Công ty Xây dựng LĐ 1 (Đầu tư xây dựng 2023): Chèn 01 cột tại VT 12A (thủ công)

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

06:30 sáng – 11:30 sáng

Di Lộc 6 DL Quảng Trạch Công ty Xây dựng LĐ 1 (Đầu tư xây dựng 2023): Chèn 01 cột tại VT 12A (thủ công)

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

06:30 sáng – 11:30 sáng

Nhà máy Công Tâm DL Quảng Trạch Công ty Xây dựng LĐ 1 (Đầu tư xây dựng 2023): Chèn 01 cột tại VT 12A (thủ công)

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

07:00 sáng – 11:00 sáng

Quảng Lộc 2 – Vĩnh Phước 2 DL Quảng Trạch SCL 2023: Thay dây ABC 4×70 từ vị trí A-9 đến A-9/4 XTA TBA Quảng Lộc 2

Lịch cắt điện huyện Bố Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

08:00-15:00

Ga Phúc Khế 1 DL Bố Trạch Lắp dựng cột – kéo dây – chuyển công tơ và thu hồi dây cũ

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

08:00-15:00

Trạm biến áp Phúc Khế 4 DL Bố Trạch Lắp dựng cột – kéo dây – chuyển công tơ và thu hồi dây cũ

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

14:00-17:30

Trạm biến áp Lâm Trạch 3 DL Bố Trạch Chuyển khoản – chuyển khoản mét

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

14:00-17:30

Trạm Lâm Trạch 4 DL Bố Trạch Chuyển khoản – chuyển khoản mét

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

14:00-17:30

Ga Sông Đào DL Bố Trạch Chuyển khoản – chuyển khoản mét

Trên đây là lịch cắt điện Quảng Bình một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật liên tục lịch để bạn đọc có thể theo dõi

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/09/2023 tại Quảng Bình – Tekmonk Bio, Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/09/2023 tại Quảng Bình – KOLNetworth, Lịch cúp điện hôm nay ngày 13/09/2023 tại Quảng Bình – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

David James Elliott- Wiki, Age, Height, Net Worth, Wife, Ethnicity

Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh tại TP. Đà Nẵng chính thức