in

Phim Nhất Lộ Triều Dương Tập 6 Vietsub + Thuyết minh

Bộ phim “Nhất Lộ Triều Dương” là một bộ phim giàu cảm xúc, kể về hành trình lột xác đáng chú ý của cô gái Lý Mộ Gia. Từ việc trở thành trợ lý đến khởi nghiệp thành công, câu chuyện này chứa đựng nhiều giai đoạn phức tạp trong cuộc đời của Mụ Gia.

Xem thêm: Xem Phim Nhất Lộ Triều Dương 2023 [Full 36/36 Tập HD Vietsub]

Nhất Lộ Triều Đường Tập 6

Nội dung phim: “Nhất Lộ Triều Dương – Đường Về Phía Mặt Trời (2023)” kể lại hành trình lột xác đầy ấn tượng của Lý Mụ Gia, một cô gái xuất phát từ quê hương và chuyển đến Bắc Kinh. Cô bắt đầu sự nghiệp tại một văn phòng luật danh tiếng trong thành phố, thăng tiến từ vị trí trợ lý trở thành một luật sư nổi tiếng.

Tuy nhiên, cuộc hành trình không dừng lại ở đó. Mụ Gia bất ngờ quyết định chuyển sang lĩnh vực khởi nghiệp. Sau những thất bại và thành công, cô đã tạo dựng được công việc kinh doanh của riêng mình, trở thành chủ một công ty. Câu chuyện trải dài theo dòng thời gian từ năm 2007 đến năm 2019, liên quan đến ba cô gái đối mặt với giấc mơ và hiện thực. Họ phải không ngừng thay đổi, vượt qua khó khăn trong hành trình chinh phục cuộc sống.

Thành công sau hơn chục năm hành trình, họ không chỉ đạt được thành tựu trong cuộc sống mà còn có khả năng soi sáng tương lai

.uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf , .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .postImageUrl , .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf , .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf:hover , .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf:visited , .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf:active { border:0!important; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf:active , .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uf1292046c05c8c8be2ed955888a21ccf:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Max Christie: Wiki, Bio, Age, Net Worth, Achievements, Player

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Phim Nhất Lộ Triều Dương Tập 6 Vietsub + Thuyết minh – Tekmonk Bio, Phim Nhất Lộ Triều Dương Tập 6 Vietsub + Thuyết minh – KOLNetworth, Phim Nhất Lộ Triều Dương Tập 6 Vietsub + Thuyết minh – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

How to watch the Streamy Awards 2023

Kanna Hashimoto là ai? ‘Idol ngàn năm mới gặp’ nhờ một tấm ảnh