in

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

Rate this post

Với hàng triệu người hâm mộ và chủ đề mạnh mẽ và nâng cao tinh thần xuyên suốt, hình xăm Nàng tiên cá nhỏ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người hâm mộ phim Disney, những người bị ảnh hưởng bởi bộ phim kinh điển này và muốn có mực để kỷ niệm tính biểu tượng của nó.

Khi thế hệ lớn lên nhờ những câu chuyện của Disney vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 tiếp tục chuyển sang tuổi trưởng thành, nỗi nhớ về những bộ phim hoạt hình này vẫn hiện rõ. Nàng tiên cá đã dạy trẻ em tầm quan trọng của việc thừa nhận giá trị bản thân thông qua những bài hát hấp dẫn và hoạt hình cổ điển và nhiều người chọn cách kỷ niệm tình yêu của mình với câu chuyện thiếu nhi này – thường bằng hình xăm đầu tiên của họ.

Sử dụng nhiều phong cách và cách tiếp cận khác nhau, mỗi ý tưởng trong số 63 ý tưởng hình xăm Nàng tiên cá trong bộ sưu tập này đều thể hiện sự hấp dẫn của các thiết kế lấy cảm hứng từ bộ phim Disney tinh túy này.

1. Ý tưởng hình xăm nàng tiên cá Ariel

Nguồn: @chrismorristattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 1Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 2

Nguồn: @chxrtattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 3Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 4

Nguồn: @fts_tattoo qua InstagramNguồn: @lady_fts qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 5Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 6

Nguồn: @guttermouse qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 7Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 8

Nguồn: @mrs_retroness qua InstagramNguồn: @misspoppytattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 9Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 10

Nguồn: @rubylousttoostudio qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 11Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 12

Nguồn: @tattoosbydoug qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 13Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 14

Nguồn: @tiggytattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 15Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 16

Nguồn: @goldlagrimas qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 17Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 18

Nguồn: @mcjazzytattoo qua Instagram

Nhân vật chính trong bộ phim kinh điển của Disney này, hầu hết mọi người đều chọn hình xăm Nàng tiên cá có hình Ariel. Trong khi phong cách hoạt hình đặc biệt của những câu chuyện Disney này là trường tồn với thời gian, một số thiết kế hình xăm Nàng tiên cá nhỏ này đã làm lại Ariel bằng phong cách minh họa thực tế hơn.

Hai tác phẩm nổi bật mô phỏng lại chính Ariel với hình xăm đầy mình, tạo nên những lời tri ân vui tươi về nhân vật Nàng tiên cá yêu thích của họ, phù hợp hơn với tình yêu của những người đam mê hình xăm đối với cảm hứng xăm hình.

.u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc , .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .postImageUrl , .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc , .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc:hover , .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc:visited , .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc:active { border:0!important; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc:active , .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u96c104dc748bd7c0e821e897d2014bbc:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Top 81 Best Small Turtle Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

2. Ý tưởng tay áo Thiết kế hình xăm nàng tiên cá nhỏ

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 19Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 20

Nguồn: @zachz0mbii qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 21Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 22

Nguồn: @jimbo_cutler qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 23Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 24

Nguồn: @jimbo_cutler qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 25Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 26

Nguồn: @lucky.tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 27Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 28

Nguồn: @coop_solidtattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 29Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 30

Nguồn: @hollycollinsparks qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 31Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 32

Nguồn: @tattoosbykimo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 33Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 34

Nguồn: @tattoosbykimo qua Instagram

Cánh tay là một tấm vải lớn và mọi người chọn cách tận dụng không gian này bằng cách tạo ra các thiết kế hình xăm Nàng tiên cá nhỏ đầy đủ và một nửa (cẳng tay) độc đáo. Một số tác phẩm trong bộ sưu tập này có một chủ đề duy nhất – Ariel – trên bức tranh lớn này, tạo ra những bức chân dung rất chi tiết về nhân vật Disney vượt thời gian này.

Các thiết kế khác đưa các nhân vật chính khác trở thành tâm điểm chú ý, tạo ra toàn bộ cảnh biển dưới nước chiếm toàn bộ cánh tay của người đeo từ cổ tay đến vai.

Đối với những người hâm mộ Nàng tiên cá cứng rắn, kích thước lớn và khả năng hiển thị cao của ống tay áo là cách duy nhất để thể hiện tình yêu của họ đối với bộ phim Disney này với thế giới.

3. Thiết kế hình xăm nàng tiên cá nhỏ đầy màu sắc rực rỡ

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 35Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 36

Nguồn: @feebleink qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 37Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 38

Nguồn: @hollilimertatoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 39Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 40

Nguồn: @lady_fts qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 41Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 42

Nguồn: @austin_owens_tattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 43Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 44

Nguồn: @sammysurjaytattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 45Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 46

Nguồn: @serpents_ink qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 47Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 48

Nguồn: @shelift87_ink qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 49Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 50

Nguồn: @theboywho_refusedtogrowup qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 51Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 52

Nguồn: @dannyscotttattooartist qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 53Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 54

Nguồn: @jennysue61884 qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 55Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 56

Nguồn: @nushelltattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 57Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 58

Nguồn: @patriciaquinlantattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 59Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 60

Nguồn: @emeraldtattoolodi qua Instagram

Một số người yêu thích vẻ ngoài rực rỡ của loại mực được sử dụng để tạo ra những hình xăm bắt mắt và may mắn thay cho họ, các nhân vật và cảnh dưới biển trong Nàng tiên cá nhỏ mang đến nhiều cơ hội cho cảm hứng về màu sắc tươi sáng hoặc màu nước.

Nhiều thiết kế hình xăm Nàng tiên cá nhỏ đầy màu sắc này kết hợp Ariel và mái tóc đỏ thẫm của cô ấy, với màu xanh lam và xanh lục của biển để tạo ra sự tương phản nổi bật tạo nên một số hình xăm tuyệt vời.

4. Thiết kế hình xăm nàng tiên cá và vị trí đặt chân

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 61Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 62

Nguồn: @almighty_tattoos_lynn qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 63Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 64

Nguồn: @itsholley qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 65Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 66

Nguồn: @_scrappyy qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 67Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 68

Nguồn: @draven_heart qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 69Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 70

Nguồn: @erinjadetattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 71Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 72

Nguồn: @flipshades qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 73Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 74

Nguồn: @holeinthewalltattoostudio qua Instagram

Chân là một vị trí phổ biến khác cho các thiết kế hình xăm Nàng tiên cá nhỏ vì nhiều lý do. Con bê, với cơ bắp rõ rệt, tạo nên một bức tranh tuyệt vời nhờ những đường nét giải phẫu tự nhiên mà một nghệ sĩ xăm hình lành nghề có thể sử dụng để tạo ra một thiết kế hình xăm Disney thú vị hơn.

.u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de , .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .postImageUrl , .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de , .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de:hover , .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de:visited , .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de:active { border:0!important; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de:active , .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u47942cc4d777733cbf3ddc09dfae62de:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Top 50+ Best Upper Arm Tattoo Ideas for Women – [2022 Inspiration Guide]

Kích thước lớn của chân khiến nó trở nên lý tưởng cho những hình xăm lớn, đồng thời vẫn giữ được mức độ tùy ý hơn so với tác phẩm lớn trên cánh tay.

5. Thiết kế hình xăm nàng tiên cá nhỏ của Ariel và những người bạn

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 75Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 76

Nguồn: @strikertattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 77Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 78

Nguồn: @bifi.inkcredible qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 79Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 80

Nguồn: @bizio_art qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 81Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 82

Nguồn: @carlafelix_tattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 83Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 84

Nguồn: @frankdufftattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 85Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 86

Nguồn: @hannahmaitattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 87Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 88

Nguồn: @sarah_beatrice qua InstagramNguồn: @becky_tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 89Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 90

Nguồn: @thisisalexheart qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 91Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 92

Nguồn: @tattoo_tom qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 93Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 94

Nguồn: @micks_tattooz qua Instagram

Ursula (không phải bạn bè), Cá Bơn, Cua Sebastian và Hải âu đánh đắm. Các nhân vật kỳ quặc và đáng nhớ trong bộ phim kinh điển của Disney này cung cấp nhiều chủ đề cho các thiết kế hình xăm Nàng tiên cá độc đáo. Các tác phẩm trong bộ sưu tập này bám sát phong cách hoạt hình gốc của Disney và sử dụng màu sắc tươi sáng để tạo ra những hình xăm rõ ràng này.

Một tác phẩm thú vị sử dụng những đường nét tinh tế để tái tạo lại những dòng phác thảo từ giai đoạn tiền sản xuất, làm nổi bật hành động hoạt hình đã khiến tất cả những nhân vật này trở nên sống động.

6. Hình xăm nàng tiên cá và vị trí đặt đùi

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 95Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 96

Nguồn: @baironmarintattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 97Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 98

Nguồn: @chrismorristattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 99Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 100

Nguồn: @diamente89 qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 101Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 102

Nguồn: @sacredhearttattooslp7 qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 103Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 104

Nguồn: @tattoosbykliena qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 105Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 106

Nguồn: @theunquestionable qua Instagram

Đùi là sự lựa chọn tuyệt vời cho hình xăm Nàng tiên cá nhỏ lớn hơn và các tác phẩm trong bộ sưu tập này là những ví dụ tuyệt vời sử dụng canvas này. Sử dụng màu sắc tươi sáng để tái hiện phong cách hoạt hình đặc biệt của bộ phim Disney này, mỗi nghệ sĩ xăm hình tận dụng không gian rộng lớn này để tạo ra những thiết kế hình xăm Nàng tiên cá xuất sắc.

Một lần nữa, chúng ta thấy một thiết kế của Ariel mang đến cho cô ấy một hình xăm thay đổi, hoàn chỉnh với hình xăm Thánh Tâm đầy màu sắc trên ngực.

7. Thiết kế hình xăm nàng tiên cá nhỏ và đơn giản

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 107Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 108

Nguồn: @babyboytattoos714 qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 109Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 110

Nguồn: @heather_conkathornton qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 111Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 112

Nguồn: @ianadams420_ink qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 113Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 114

Nguồn: @michelegonzalezhelm qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 115Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 116

Nguồn: @robin_diamond qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 117Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 118

Nguồn: @sari_jane_tattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 119Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 120

Nguồn: @sari_jane_tattoos qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 121Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 122

Nguồn: @smgtattoo qua Instagram

Đôi khi ít hơn là nhiều hơn và đối với nhiều người, một thiết kế nhỏ và đơn giản là hoàn hảo cho hình xăm Nàng tiên cá nhỏ của họ. Trong khi một số thiết kế nhỏ này tái tạo lại hoạt hình Disney của bộ phim gốc, một số cách tiếp cận thú vị khác cũng được sử dụng.

.u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 , .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .postImageUrl , .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 , .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3:hover , .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3:visited , .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3:active { border:0!important; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3:active , .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3 .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u45d29b2f9beb7e7a8545bdedb96673f3:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Top 73+ Best Phoenix Rising Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

Một tác phẩm đặc biệt độc đáo sử dụng cách sử dụng mềm mại các màu sắc tươi sáng, chuyển tiếp và sử dụng mực đen bão hòa hoàn toàn để tạo ra hình bóng Ariel đang bơi qua biển có thể nhận ra ngay lập tức.

8. Hình xăm nàng tiên cá nhỏ màu đen và xám

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 123Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 124

Nguồn: @fabiandmgz qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 125Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 126

Nguồn: @lucietattoo qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 127Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 128

Nguồn: @lademoiselletouee qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 129Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 130

Nguồn: @tattoosuzette qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 131Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 132

Nguồn: @inkme.shell qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 133Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 134

Nguồn: @evgeniiadarland qua Instagram

Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 135Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 136

Nguồn: @sarahctattoos qua Instagram

Mặc dù đây có thể không phải là phong cách đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi nghĩ đến hình xăm Nàng tiên cá, nhưng mỗi nghệ sĩ xăm hình trong bộ sưu tập này đều chứng tỏ cách tiếp cận đen và xám có thể thành công như thế nào khi áp dụng cho bộ phim nổi tiếng này của Disney. Những đường nét chính xác và độ bóng mượt mà được sử dụng một cách chuyên nghiệp cho những thiết kế đơn sắc này.

Câu hỏi thường gặp về hình xăm nàng tiên cá nhỏ

Hình xăm Ariel tượng trưng cho điều gì?

Ariel là con gái thứ 7 của Vua Triton và là một nàng tiên cá nổi loạn khao khát được sống như một thiếu nữ xinh đẹp trên đất liền, cuối cùng phải lòng Hoàng tử loài người Eric. Hình xăm Ariel có thể thể hiện quyết tâm theo đuổi ước mơ, tin tưởng vào trực giác của bạn và không bao giờ từ bỏ tình yêu đích thực.

Hình xăm nhân vật Nàng tiên cá nhỏ phổ biến khác là gì?

Trong khi Ariel chắc chắn là nhân vật nổi tiếng nhất với hình xăm Nàng tiên cá nhỏ, thì người bạn thân nhất của cô là Flounder, Cua Sebastian, Phù thủy biển Ursula và vua Triton, cha của Công chúa Disney đều là những chủ đề phổ biến có thể được đưa vào những kỷ niệm độc đáo cho Disney này. phim ảnh.

Hình xăm nàng tiên cá tượng trưng cho điều gì?

Nàng tiên cá đã trở thành đối tượng phổ biến cho các hình xăm kể từ thời các hình xăm hàng hải được áp dụng cho các thủy thủ rời bờ. Những sinh vật huyền diệu này thường được sử dụng để đại diện cho sự thay đổi và chuyển tiếp và đối với nhiều phụ nữ đam mê hình xăm, hình xăm nàng tiên cá có thể tượng trưng cho sự tự do, sức mạnh và tình yêu biển cả.

Bạn có thích khám phá các thiết kế của Công chúa Disney và Hình xăm nàng tiên cá xinh đẹp này không? Nhấp vào các liên kết bên dưới để biết thêm Ý tưởng hình xăm Disney và các sinh vật thần thoại từ nghệ thuật cơ thể đại dương:

Categories: Tattoos
Source: Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – Tekmonk Bio, Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – KOLNetworth, Top 60+ Best Little Mermaid Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

10 of the Most Famous Magicians the World Has Ever Seen

Lộ Clip Nguyễn Khánh Linh gây xôn xao cộng đồng mạng