in

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

Rate this post

Ý tưởng hình xăm con thỏ biểu thị một biểu tượng mạnh mẽ của sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Họ đưa ra sự lựa chọn hoàn hảo cho những người hiểu ý nghĩa đằng sau những sinh vật tuyệt vời này nhưng cũng muốn có một thiết kế hình xăm thú vị.

Các phong cách và cách tiếp cận dành cho hình xăm thỏ rất đa dạng và độc đáo – từ Thỏ trắng hay Thỏ Playboy mang tính biểu tượng – đến tai hoặc chân của chú thỏ may mắn.

Hơn 60 hình xăm thỏ trong bộ sưu tập này thể hiện tính linh hoạt hấp dẫn và thiết kế thỏ có thể tạo ra.

1. Cảm hứng cánh tay cho thiết kế hình xăm thỏ

Nguồn: @altidkaer qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 1Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 2

Nguồn: @amlgm_tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 3Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 4

Nguồn: @cmlttt qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 5Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 6

Nguồn: @davincistudio qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 7Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 8

Nguồn: @jadesparkletattoos qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 9Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 10

Nguồn: @joiex qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 11Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 12

Nguồn: @jonna_witchcraftstattoos qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 13Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 14

Nguồn: @pinkpandaisno1 qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 15Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 16

Nguồn: @toneatto.o qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 17Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 18

Nguồn: @vo_vo_ qua Instagram

Cánh tay là sự lựa chọn vị trí tuyệt vời cho hình xăm thỏ nhờ kích thước lớn của khung vẽ và cơ bắp mang lại nhiều đường nét tự nhiên có thể nâng cao thiết kế của con thỏ.

Những hình xăm thỏ thú vị này sử dụng nhiều phong cách khác nhau thể hiện tính linh hoạt của những con vật quyến rũ này như nguồn cảm hứng cho hình xăm. Các thiết kế tác phẩm nút thắt Celtic đầy màu sắc và màu đen thực tế và các mô tả hoạt hình kỳ quái đều cho thấy hình xăm thỏ có thể thành công như thế nào khi áp dụng trên cánh tay.

2. Hình xăm thỏ đen xám thú vị

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 19Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 20

Nguồn: @artsy_skychi qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 21Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 22

Nguồn: @meta.ink qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 23Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 24

Nguồn: @sourya.ttt qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 25Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 26

Nguồn: @tc.tattoos qua Instagram

Mặc dù nó thường được kết hợp với các thiết kế hình ảnh thực tế và độ bóng phức tạp đặc trưng trong hình xăm Chicano, mực đen và xám hoàn toàn phù hợp với nhiều phong cách và cách tiếp cận hình xăm khác nhau.

Trong những thiết kế thỏ đen và xám độc đáo này, mỗi nghệ sĩ xăm hình sử dụng cách tiếp cận đơn sắc này để thể hiện kỹ năng của mình, cả về ứng dụng cũng như về bố cục và vị trí. Cho dù đó là một con thỏ chân dài chạy ngang qua da hay một hình xăm chú thỏ dễ thương, màu đen và xám là sự lựa chọn tuyệt vời cho các thiết kế hình con thỏ.

.u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 , .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .postImageUrl , .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 , .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536:hover , .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536:visited , .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536:active { border:0!important; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536:active , .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536 .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u701207b141fd93eb08de8e4b86a91536:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  The Top 21 Forehead Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

3. Cảm hứng hình xăm thỏ đen

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 27Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 28

Nguồn: @bulomtattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 29Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 30

Nguồn: @catieheartink qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 31Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 32

Nguồn: @chloelunasolis qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 33Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 34

Nguồn: @hannahjones_tattoos qua Instagram

Thường được coi là một tập hợp con của hình xăm màu đen và xám, tác phẩm đen được đặc trưng bởi lượng mực đậm đặc hơn để tạo ra các thiết kế rõ nét hơn. Thiết kế hình xăm thỏ trừu tượng trông như được chạm khắc từ đá, một hình xăm chú thỏ thực tế và một con thỏ minh họa đang hút xì gà: mỗi hình xăm thỏ trong bộ sưu tập này thể hiện cách sử dụng màu đen bão hòa hoàn toàn để tăng độ tương phản và tạo nên những tác phẩm thú vị.

4. Nghệ thuật xăm hình thỏ đủ màu

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 35Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 36

Nguồn: @artm_dvdv_95 qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 37Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 38

Nguồn: @antonioso91 qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 39Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 40

Nguồn: @tattoos kapitan_k2 qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 41Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 42

Nguồn: @timmaria qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 43Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 44

Nguồn: @raisedbyvideogames qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 45Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 46

Nguồn: @tattooorgan qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 47Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 48

Nguồn: @treutnertattoo qua Instagram

Mặc dù sức hấp dẫn của các thiết kế hình con vật và thỏ màu đen và xám là không thể phủ nhận, nhưng đối với một số người, hình xăm sẽ không hoàn thiện nếu không có một chút màu sắc. May mắn cho những người này, một nghệ sĩ xăm hình tài năng có thể tạo ra những hình xăm thỏ thú vị và độc đáo sử dụng màu sắc rực rỡ theo nhiều phong cách.

Tác phẩm lấy cảm hứng truyền thống của Mỹ—sử dụng những đường nét đậm và màu sắc tươi sáng—đặc biệt thích hợp với những người yêu nghệ thuật muốn thiết kế hình con thỏ của mình có thêm chút ấn tượng và dành cho những ai muốn vượt lên trên, một cách tiếp cận hoạt hình lấy cảm hứng từ những cuốn truyện tranh sống động là một sự lựa chọn tuyệt vời

5. Họa tiết hoa trong hình xăm thỏ

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 49Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 50

Nguồn: @bexheathtattooist qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 51Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 52

Nguồn: @davemcewanillustratecreate qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 53Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 54

Nguồn: @fioniverseinc qua InstagramNguồn:@neena_jay qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 55Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 56

Nguồn: @mullerschmidt qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 57Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 58

Nguồn: @taniastartattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 59Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 60

Nguồn: @neighborsta2 qua Instagram

Hình xăm thỏ thường được sử dụng để kỷ niệm tình yêu thiên nhiên và cuộc sống ngoài trời của người mặc và hoa là sự bổ sung tuyệt vời cho hầu hết mọi thiết kế hình con thỏ. Những hình xăm thỏ trong bộ sưu tập này thể hiện sự đa dạng của các thiết kế thỏ có thể hưởng lợi từ hoa và chúng đa dạng hơn những gì người ta có thể đoán.

Hình ảnh con thỏ cổ điển của Disney vẫn còn đó, nhưng những thiết kế độc đáo hơn – hãy chú ý đến mảnh con rối bóng và thiết kế con thỏ màu đen và xám – làm nổi bật tính linh hoạt của hoa trong việc tạo ra những hình xăm thỏ có một không hai.

6. Thiết kế Tat thỏ hình học và kỹ thuật

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 61Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 62

Nguồn: @michael_runge_tattoos qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 63Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 64

Nguồn: @cllhn_tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 65Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 66

Nguồn: @amanda_marie_tattooer qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 67Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 68

Nguồn: @claudiaberger_tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 69Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 70

Nguồn: @scotty_robotty qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 71Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 72

Nguồn: @tattoos lizrah_ qua Instagram

Xu hướng xăm hình ngày càng tăng sử dụng các thiết kế hình học phức tạp để tạo ra các thiết kế gây ấn tượng mạnh, kết hợp giữa toán học và ảo giác. Một trong những lý do khiến phương pháp này trở nên phổ biến là vô số chủ đề và khái niệm có thể sử dụng phong cách hấp dẫn này và những hình xăm thỏ này cho thấy cách áp dụng nó vào các thiết kế bệnh lepus. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với Hình học thiêng liêng cũng đã bổ sung thêm một tầng ý nghĩa tinh thần khác cho phong cách phổ biến này.

.u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 , .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .postImageUrl , .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 , .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4:hover , .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4:visited , .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4:active { border:0!important; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4:active , .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4 .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u43abe587ea6318ae631e99263107bca4:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Top 63+ Miscarriage Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

7. Hình xăm thỏ lấy cảm hứng từ Jackalope

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 73Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 74

Nguồn: @brent_megens qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 75Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 76

Nguồn: @coltonkramertattoos qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 77Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 78

Nguồn: @jorgeromollaca qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 79Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 80

Nguồn: @kt_pie_tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 81Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 82

Nguồn: @mehendi_candy qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 83Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 84

Nguồn: @pyryte qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 85Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 86

Nguồn: @rebecca_fiduccia qua Instagram

Con chó rừng thần thoại đã làm những người thợ săn thích thú và bối rối trong nhiều thập kỷ, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều người chọn sinh vật tuyệt vời này làm nguồn cảm hứng cho hình xăm con thỏ của họ. Cho dù đó là một chú chó rừng dễ thương, vui tươi hay một người trông coi khu rừng màu đen và xám có điềm báo, thì hình xăm chó rừng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người có cảm giác đa dạng hơn. Jackalope phổ biến ở các tiệm xăm hình cho cả ý tưởng hình xăm thỏ theo phong cách tùy chỉnh hoặc flash.

8. Cảm hứng hình xăm thỏ cho hình xăm ở chân

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 87Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 88

Nguồn: @laura_kunterbunt qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 89Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 90

Nguồn: @marieradfordtattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 91Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 92

Nguồn: @purplehazetattoo_ qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 93Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 94

Nguồn: @vitorhirch qua Instagram

Là một loại canvas phổ biến khác, đôi chân mang lại nhiều không gian cho nghệ sĩ xăm hình thể hiện cơ bắp sáng tạo của họ và chúng là lựa chọn tuyệt vời cho những hình xăm thỏ lớn hơn. Mỗi hình xăm con thỏ trong bộ sưu tập này sử dụng một cách tiếp cận khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện mức độ hấp dẫn của thiết kế con thỏ khi áp dụng cho bức vẽ lớn này.

9. Thiết kế hình xăm thỏ truyền thống Neo

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 95Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 96

Nguồn: @aelliott2 qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 97Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 98

Nguồn: @art_emece qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 99Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 100

Nguồn: @courtenaydicksontattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 101Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 102

Nguồn: @tiemi.tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 103Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 104

Nguồn: @tonixav qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 105Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 106

Nguồn: @tonygacci qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 107Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 108

Nguồn: @tippingtattoo qua Instagram

Chia sẻ những đường nét táo bạo và màu sắc tươi sáng của tác phẩm xăm truyền thống của Mỹ, những hình xăm tân truyền thống tiếp tục trở nên phổ biến trong biểu hiện hình xăm động vật. Một lý do khiến sự quan tâm ngày càng tăng đối với tân truyền thống là sự gia tăng chi tiết mà nó bổ sung vào các thiết kế đơn giản định hình truyền thống của Mỹ, mở ra cánh cổng cho bất kỳ chủ đề và cách phối màu thú vị nào, như được thể hiện qua những hình xăm thỏ thú vị này.

Mặc dù hình xăm chú thỏ nhiều màu hoặc tai thỏ ngộ nghĩnh có lẽ không phải là khái niệm phổ biến trong một tác phẩm truyền thống cổ điển, nhưng đó là một lựa chọn tuyệt vời cho thiết kế thỏ truyền thống mới.

.u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 , .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .postImageUrl , .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 , .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904:hover , .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904:visited , .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904:active { border:0!important; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904:active , .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904 .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u029bc29b58ded6f2f4e8139bf1536904:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Top 95 Best Upper Arm Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide]

10. Hình xăm thỏ nhỏ

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 109Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 110

Nguồn: @biwen.ye qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 111Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 112

Nguồn: @ceydakoc___ qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 113Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 114

Nguồn: @corpse2294 qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 115Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 116

Nguồn: @d.attakai qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 117Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 118

Nguồn: @darialaskova_tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 119Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 120

Nguồn: @insync.ink qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 121Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 122

Nguồn: @powxpow_tat2 qua Instagram

Không phải ai cũng muốn những thiết kế to lớn, táo bạo, chiếm nhiều diện tích da. Trên thực tế, nhiều người thích hình xăm của mình là phụ kiện tinh tế chứ không phải toàn bộ diện mạo của họ. Một hình xăm con thỏ nhỏ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thêm một chút mực vào đúng chỗ mà không cần dành toàn bộ cánh tay cho nghệ thuật vẽ trên cơ thể vĩnh viễn.

11. Thiết kế hình xăm thỏ lấy cảm hứng từ màu nước

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 123Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 124

Nguồn: @julianeelyislame qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 125Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 126

Nguồn: @belyaevatattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 127Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 128

Nguồn: @bexheathtattooist qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 129Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 130

Nguồn: @colour.splash.tattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 131Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 132

Nguồn: @svanurtattoo qua Instagram

Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 133Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] 134

Nguồn: @shnioka qua Instagram

Một phương pháp thiết kế khác phổ biến trong studio sử dụng màu sắc rực rỡ, đường viền đậm và bố cục lỏng lẻo để tái tạo hiệu ứng của những bức tranh màu nước, áp dụng trực tiếp lên da. Đối với những người muốn có một thiết kế hình xăm thỏ mới sống động tượng trưng cho sự tự do và màu sắc bên ngoài đường nét, phương pháp màu nước này là một lựa chọn tuyệt vời và những thiết kế thỏ sạch sẽ này là ví dụ tuyệt vời về phong cách hình xăm kính vạn hoa này.

Câu hỏi thường gặp về hình xăm thỏ

Con thỏ tượng trưng cho điều gì?

Nhờ sự phân bố toàn cầu, con thỏ mang nhiều ý nghĩa khác nhau trên khắp thế giới.

Chúng là biểu tượng mạnh mẽ của khả năng sinh sản nhờ thói quen sinh sản hiệu quả.

Con thỏ cũng gắn liền với sức mạnh thể chất và được coi là biểu hiện của thần thánh trong tự nhiên.

Trong nhiều truyền thống, thỏ được coi là điềm báo may mắn, đặc biệt nếu có một con thỏ đi ngang qua con đường của bạn.

Hình xăm con thỏ có ý nghĩa gì?

Hình xăm thỏ thường được sử dụng như bùa may mắn, vật tổ của sự giàu có và phong phú cũng như để tưởng nhớ tình yêu của người đeo đối với thế giới tự nhiên.

Một chú thỏ phổ biến khác là thiết kế hình xăm thỏ trắng để tỏ lòng tôn kính với chú thỏ trắng mang tính biểu tượng từ Alice in Wonderland của Lewis Carroll.

Hình xăm con chó rừng tượng trưng cho điều gì?

Chó rừng là một sinh vật thần thoại nổi lên như một trò lừa bịp đang diễn ra của các thợ săn Bắc Mỹ. Hình xăm con chó rừng thường biểu thị tình yêu của người mặc đối với hoạt động ngoài trời, khiếu hài hước và đánh giá cao sự phi lý.

Bạn có thích những thiết kế hình xăm thỏ này nhưng đang tìm kiếm nghệ thuật xăm hình thú vị hơn để giúp lên kế hoạch cho hình xăm mới của mình?

Categories: Tattoos
Source: Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – Tekmonk Bio, Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – KOLNetworth, Top 60+ Best Rabbit Tattoo Ideas – [2022 Inspiration Guide] – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Simon Konecki: Wiki, Bio, Age, Family, Career, Net Worth, Girlfriend

Xem Phim Roman Holiday Full Movie Hàn Quốc Trọn Bộ Full HD