in

Uống nước đun sôi để nguội có thực sự tốt không?

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc: Uống nước đun sôi để nguội có tốt không? Hãy cùng tham khảo!

Theo PGS.TS. GS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, nước đun sôi để nguội là loại nước tốt cho sức khỏe, không có lý do gì khuyên không nên uống. Ai nói nước sôi để nguội không nên uống là không có cơ sở.

Thông thường, nước trong môi trường tự nhiên bị ô nhiễm vi sinh vật và côn trùng. Đun sôi để uống là cách khử trùng đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Uống nước đun sôi để nguội không có hại, nhưng nếu để nước đun sôi để nguội, nếu để quá lâu thì có thể có vấn đề.

Khi đun sôi, nước ký sinh sẽ chết đi, phần cơ thể sẽ còn sót lại trong nước. Nếu để nguội uống trong 1-2 ngày sẽ an toàn.

Nhưng nước đó để lâu đến khi nước trở nên sền sệt, ôi thiu thì nên bỏ đi. “Những tàn tích vi sinh vật còn sót lại trong nước lâu ngày sẽ là thức ăn cho vi khuẩn ngoài môi trường xâm nhập”.Ông Thịnh cho biết.

Uống nước đun sôi để nguội có thực sự tốt không? 1Uống nước đun sôi để nguội có thực sự tốt không? 2

Uống nước đun sôi để nguội có thực sự tốt hay không là mối quan tâm của nhiều người.

Để uống nước đun sôi để nguội một cách an toàn, các chuyên gia khuyên nên đậy nắp cẩn thận để tránh ô nhiễm từ môi trường. Gia đình không nên để nước quá lâu, nếu thấy nước có độ nhớt, ôi thiu thì nên bỏ đi. Các gia đình nên sử dụng nước vào thời điểm tốt nhất.

.u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 , .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .postImageUrl , .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 , .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3:hover , .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3:visited , .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3:active { border:0!important; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3:active , .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://eyqe9x962jf.exactdn.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3 .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u3a05d2ad5f54a396440ed8aa899217b3:after { content: “”; display: block; clear: both; }

See more:  Todd Angilly: Wiki, Bio, Age, Salary, Family, Girlfriend, Wife

Để có sức khỏe tốt, các chuyên gia khuyên mọi người nên tuân theo nhu cầu của cơ thể. Nhu cầu nước được tính toán dựa trên cân nặng, độ tuổi và mức độ hoạt động thể chất.

  • Người trưởng thành vận động thể chất cần khoảng 40ml/kg, người trưởng thành ít vận động cần khoảng 35ml/kg; Người trên 55 tuổi cần khoảng 30ml/kg.

Lưu Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu VIAM – Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho rằng, đồ uống tốt nhất nên là nước đun sôi để nguội, là nguồn bổ sung nước chính. Bạn có thể uống thêm một số nước như nước trái cây tươi không đường (cam, quýt, bưởi, dưa chuột, táo…), nước ép rau củ (đậu, bí xanh, rau má…), sữa đậu nành không đường, rau luộc nước ép…

Các chuyên gia lưu ý cần hạn chế uống các loại nước ngọt có ga, nước ép trái cây công nghiệp nhiều đường, nước tăng lực, rượu, bia…

Categories: Trending
Source: c3kienthuyhp.edu.vn

Uống nước đun sôi để nguội có thực sự tốt không? – Tekmonk Bio, Uống nước đun sôi để nguội có thực sự tốt không? – KOLNetworth, Uống nước đun sôi để nguội có thực sự tốt không? – Blogtomoney

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ivo Bisignano Obituary and Death: UK Artist has died, Ottolenghi mourns his death

Nara Brahmani- Wiki, Age, Height, Net Worth, Husband, Ethnicity